Kaivosalan perustutkinto (kaivostyöntekijä, rikastaja)

Kaivosalalla työskennellään maanalaisissa kaivoksissa, maanpäällisillä avolouhoksilla tai rikastamoissa.

Kaivostyöntekijä louhii metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja eri teollisuudenalojen raaka-aineiksi. Työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon.

Rikastaja työskentelee kaivosten rikastamossa, jossa louhittu malmi tai mineraali rikastetaan jatkojalostukseen sopivaksi tietokoneohjattujen prosessien avulla.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Yleensä noin 2,5 – 3 vuotta. Alle 18-vuotiaana ei pääse kaivokselle töihin. Osaamista hankitaan esim. koulun työmaalla, eri firmojen maansiirtotöissä, kaluston kunnossapidossa. Kaivos ottaa oppisopimusopiskelijoita, HOX! ikä.

Mikä on alan työllisyystilanne?

Yli 18-vuotiaita palkataan kaivokselle vakituisiin työsuhteisiin jo opintojen loppuvaiheessa.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Jatko-opintoihin voi hakea Ammattikorkeaan tekniikan ammattikorkeakoulututkinto tai Yliopistoon tekniikan kandidaatti tai diplomi-insinööri.

Voiko lähteä vaihtoon ulkomaille?

Ulkomaille voi lähteä vaihtoon, opiskelijoita on ollut esim. Norjassa kaivoksilla ja Suomalaisten yritysten palkkalistoilla Ruotsissa.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.