Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja)

Lastenohjaaja huolehtii lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työhön kuuluu kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Lastenohjaaja työskentelet lasten ja perheiden kanssa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodeissa tai varhaiskasvatuskerhoissa. Työtä tehdään myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa.

Tehtäväalueita ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito, kerho- ja leiritoiminta sekä leikki- ja vapaa-ajantoiminta. Työpaikkoja voivat olla kunnat, seurakunnat, järjestöt ja sosiaalialan yritykset.

Lastenohjaajalta vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä avoimuutta, suvaitsevaisuutta, sitoutumista, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Työssä tarvitaan luovuutta ja heittäytymiskykyä sekä aitoa kiinnostusta ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Opiskelu kestää peruskoulupohjaisena n. 2,5 – 3 vuotta, ammattilukiolaisilla n. 4 vuotta, aikuisopiskelijoilla n. 1,5 -2 vuotta.

Voiko alaa opiskella oppisopimuksella?

On mahdollista. Opiskelija hankkii itse alalle sopivan työpaikan, jonka jälkeen tehdään oppisopimus. Opinnot suunnitellaan opiskelijan ja työpaikan tarpeiden ja aikataulun mukaan.

Mikä on alan työllisyystilanne?

Työtilanne on hyvä.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Perustutkinnon jälkeen voi hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun esim. sosionomin koulutukseen. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun sekä yliopistoon.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.