Logistiikan perustutkinto (autonkuljettaja)

Autonkuljettajan tehtäviin kuuluu ajamisen lisäksi myös kuorman lastaus ja purkaminen lastauslaiturilla sekä rahtikirjoista huolehtiminen.

Autonkuljettaja vastaa kuljetuskalustonsa kunnosta ja turvallisuudesta ja osaat tehdä pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Käytössä voi olla paikannuslaite, joka opastaa ajoreiteissä sekä ajoneuvopääte ajo-olosuhteiden selvittämiseen.

Autonkuljettaja työskentelee kuljetusyrityksessä tai kaupan, teollisuuden, valtion tai kuntien palveluksessa. Työ on itsenäistä ja vastuullista. Työ vaatii täsmällisyyttä, tarkkuutta, paineensietokykyä ja palvelualttiutta.  Tilanteet on kyettävä arvioimaan nopeasti. Kuljettajan on sopeuduttava yksintyöskentelyyn sekä epäsäännöllisiin työaikoihin.

Opintojen edetessä on mahdollisuus jatkaa opintojasi yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi.