Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja, ympäristönhoitaja)

Luonto- ja ympäristöalan työhön tarvitaan kiinnostusta luonnosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Työ on usein kausiluontoista, ja monipuolisen osaamisen avulla voit työllistyä ympärivuotisesti.

Luonto-ohjaaja järjestää ohjelmapalveluita ja erilaisia luonnossa toteutettavia toimintoja tarjoten asiakkaille luontoon liittyviä elämyksiä. Hän jakaa tietoa luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän voi toimia käytännön opastustehtävissä tai suuntautua esimerkiksi ulkoilureittien huoltoon, luontoselvitysten laadintaan tai luonnonsuojelualueiden kunnostukseen.

Ympäristönhoitaja määrittää ympäristön kunnostustarvetta ja hoitomenetelmiä. Hän tekee selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja ympäristön tilasta. Apuna ovat ympäristönäytteiden ottoon tarkoitetut laitteet ja välineet. Ympäristönhoitaja voi työskennellä esimerkiksi energianeuvojana, kierrätysneuvojana tai ympäristöterveyden ja jätehuollon tehtävissä.

Usein kysytyt kysymykset

Missä luonto-ohjaaja voi työskennellä?

Luonto-ohjaaja toimii luonnossa liikkumisen ja ryhmän ohjaamisen asiantuntijana. Luonto-ohjaaja työskentelee luontoalan ohjelmapalveluyrityksessä, luontokouluissa tai yhdistyksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Missä ympäristönhoitaja työskentelee?

Ympäristönhoitaja voi työskennellä rakennetun tai luonnonympäristön kunnostamisen ja ylläpidon tehtävissä. Hän työskentelee esimerkiksi kunnallisten ulkoalueiden ylläpitotehtävissä tai urakoitsijana huolto- ja kunnostustöissä.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.