Maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja)

Kartoittajan työ on vaihtelevaa. Työtä tehdään sekä sisällä että ulkona. Työssä käytetään erilaista mittausvälineistöä, sovelluksia ja ohjelmistoja.

Kartoittaja työskentelee sekä ulkona kentällä että toimistossa mitaten maastoa ja tehden karttoja ja maastomalleja erilaisiin tarkoituksiin. Apuna käytetään elektro-optista mittauskalustoa, kuten takymetria ja GPS-laitteita. Mittaustuloksista valmistetaan kartta tai kolmiulotteinen malli tietokoneohjelmien avulla. Työtehtävät liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kaavoittamiseen. Maanmittausalan toimintaympäristö on laajenemassa rakennetun ympäristön 3D-mallintamiseen ja visualisointiin.

Kartoittajan työpaikkana voi olla esimerkiksi valtio, kunta, insinööritoimisto tai rakennusliike. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyvää hahmottamiskykyä, matemaattisia taitoja ja kiinnostusta atk-taitojen kehittämiseen. Alan teknologia kehittyy jatkuvasti. Maastotöissä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta luonnossa liikkumiseen.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.