Ohjauksella opintoihin (OHO)

Rovaniemen Ohjaamon tiloissa toimii Lapin koulutuskeskus REDUn Ohjauksella opintoihin (OHO) -hanke (ESR).

Ohjauksella opintoihin -hanke tarjoaa koulutus- ja uraohjausta 15 – 29-vuotiaille ilman opiskelupaikkaa oleville, ammatinvaihtajille sekä räätälöityjä, työllistymistä edistävää koulutusta tarvitseville nuorille. Hankkeen tavoitteena on edistää asiakkaiden pääsyä opintoihin. Ohjausta on saatavilla sekä kasvokkain tapahtuvana ohjauksena tai etäohjauksena (esim. puhelin tai Mircosoft Teams).

Hanke tarjoaa myös koulutusvalmennusta, jonka tavoitteena on antaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta opintonsa vasta aloittaneille 15 – 29-vuotiaille nuorille. Opinnot voivat olla joko toisen asteen tai korkea-asteen opintoja. Koulutusvalmennus on tarkoitettu edistämään opintojen sujuvaa aloitusta erityisesti niillä nuorilla, joilla on ollut haasteita aiemmissa opinnoissaan, opinnot ovat aiemmin keskeytyneet tai joilla on jostakin syystä haastava elämäntilanne opintojen alkuvaiheessa. Koulutusvalmennuksen sisältö räätälöidään jokaisen nuoren tarpeeseen erikseen ja se on lähtökohtaisesti kasvokkain tapahtuvaa yksilöohjausta, mutta se voi sisältää tarvittaessa ja soveltuvin osin etä- ja/tai ryhmäohjausta.

Jos olet kiinnostunut koulutus- ja uraohjauksesta tai koulutusvalmennuksesta, ota yhteys hankkeen työntekijöihin Maijaan (p. 040 725 4052) tai Helinään (p. 040 574 1345).

Toisena hankkeen kohderyhmänä ovat oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstö sekä Ohjaamoverkosto, joiden opinto- ja uraohjausosaamista hankkeessa kehitetään. Tälle kohderyhmälle hankkeessa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten tapaamisia, koulutuksia ja työpajoja.

Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja mallinnetaan erilaisia koulutukseen hakeutumisen polkuja erityisesti niille nuorille, jotka eivät etene suoraan perusopetuksesta toisen asteen opintoihin, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai joiden työllistyminen on haasteellista nykyiseen ammattiin.

Tästä linkistä pääset Rovaniemen Ohjaamon sivuille, jota kautta voit myös varata ajan Ohjaamoon

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle Rovaniemen Ohjaamon tiloissa toimivan Ohjauksella opintoihin (OHO) -hankkeen koulutus- ja uraohjaus on suunnattu?

15 - 29-vuotiaille ilman opiskelupaikkaa oleville, koulutuksen keskeyttäneille, alanvaihtajille ja työllistämistä edistävää osaamista täydentävää koulutusta tarvitseville.

Kuka voi saada saada Ohjauksella opintoihin -hankkeen koulutusvalmennusta?

15 - 29-vuotias, joka aloittaa tai on vasta aloittanut toisen tai korkea-asteen opinnot ja jolla on ollut haasteita aiemmissa opinnoissaan, opinnot ovat aiemmin keskeytyneet tai jolla on jostakin syystä muutoin haastava elämäntilanne.

Miten koulutusvalmennukseen pääsee?

Ottamalla yhteyttä Ohjauksella opintoihin -hankkeen työtekijöihin Maijaan tai Helinään.

Missä Ohjauksella opintoihin -hankkeen koulutus- ja uraohjaus järjestetään?

Kauppakeskus Rinteenkulmassa Rovaniemen Ohjaamon tiloissa.