Oppisopimuskoulutus Lappiassa

Palvelemme sinua kaikissa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa!

Oppisopimuskoulutus sopii kaikille – sekä nuorille että aikuisille. Oppisopimuskoulutuksessa voit suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, osaamisalaopintoja tai muuta ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa tai yrittäjyyttä.

Hyvä tietää

 • Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijää – joko uutta tai jo työssä olevaa
 • Myös yrittäjälle voidaan tehdä oppisopimus
 • Oppisopimusopiskelijan on oltava 15 vuotta tä­­yttänyt, yläikärajaa ei ole
 • Oppisopimuksella voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, tutkinnon osan/osia tai muuta lisäkoulutusta
 • Oppisopimusaika vaihtelee 1 kk – 3 v riippuen koulutuksen tavoitteesta ja sisällöstä
 • Työnantaja maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa oppisopimusajalta
 • Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on 25 h/vk
 • Työnantajan on nimettävä opiskelijalle ammatti- ja ohjaustaitoinen työpaikkaohjaaja, joka perehdyttää, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista ja osaamista
 • Suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla tutkintoon kuuluvia työtehtäviä tekemällä ja sitä täydennetään oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvalla koulutuksella
 • Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa opetuspäiviltä, opiskelijalla on oikeus opintososiaalisiin etuihin, joita ovat päiväraha, perheavustus, majoituskorvaus ja matkakorvaus
 • Osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka tehdään työelämässä, omissa työtehtävissä
 • Työnantajalla on mahdollisuus hakea oppisopimuskoulutukseen palkkatukea TE-palveluilta, mikäli on palkkaamassa työttömän työnhakijan. Tästä tulee mainita oppisopimuspalveluille hyvissä ajoin ennen aloitusta, sillä olemme palkkatuen hakemisessa mukana.
 • Lappian oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle perustutkinnon oppisopimuksista koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan sopimusta tehtäessä. Keskimääräinen summa on 120-150 €/kk.
 • Oppisopimuksen valmistelu alkaa siitä, kun opiskelija löytää sopivan työpaikan ja opiskelija tai työnantaja ottavat yhteyttä oppisopimuspalveluihin.