Peräpohjolan Opisto

Peräpohjolan Opiston koulutustarjonta Torniossa keskittyy kasvatus- ja ohjausalan koulutuksiin. Meillä voit opiskella lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Mietitkö, mitä tehdä peruskoulun jälkeen? Tervetuloa Peräpohjolan Opistoon Tornioon! Tarjoamme laadukasta ja monipuolista kasvatus- ja ohjausalan opetusta lämminhenkisessä ja kannustavassa ilmapiirissä. Suurista koululaitoksista poiketen täällä sinut opitaan tuntemaan ja pääset aidosti osaksi yhteisöämme. Pieni ja ketterä koulumme pystyy joustamaan ja muovautumaan opiskelijoidensa näköiseksi ja tarjoamaan kaiken mahdollisen tuen polullasi kohti uusia alkuja.

Peräpohjolan Opiston koulutustarjonta keskittyy kasvatus- ja ohjausalan koulutuksiin. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa voit opiskella joko lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista.

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Usein kysytyt kysymykset

Onko Peräpohjolan Opistossa opiskelijasuntolaa?

Kyllä on.

Millaisissa työpaikoissa nuoriso- ja yhteisöohjaaja voi työskennellä?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja voit työskennellä ohjaustehtävissä eri-ikäisten parissa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kaupungin/kunnan nuorisotoimi, liikuntatoimi, koulu, iltapäiväkerhotoiminta, etsivä nuorisotyö, vastaanottokeskus, lastensuojelulaitos, seurakunta, matkailupalveluyritykset ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelut.

Millaisissa työpaikoissa lastenohjaaja voi työskennellä?

Lastenohjaaja voi työskennellä esimerkiksi päiväkodissa, lapsiperheiden kotipalveluissa ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa. Peräpohjolan Opiston lastenohjaaja-koulutuksesta voit saada pätevyyden myös evankelisluterilaisen seurakunnan lapsi- ja perhetyöhön.