Pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari)

Maalarin työtehtävät liittyvät kaikenlaisiin pintoihin rakennusten sisä- ja ulkopuolella. Maalarilta toivotaan huolellisuutta, hyvää värisilmää sekä muoto- ja tyylitajua.

Maalari työskentelee pääasiassa korjaus- ja uudisrakennustyömailla tehden sisä- ja ulkomaalaustöitä. Työtehtäviin kuuluu myös erilaisten pinnoitteiden kiinnityksiä ja erikoismaalauksia. Vastuuntuntoinen, huolellinen ja laadukasta työtä tekevä ammattilainen on aina haluttu työntekijä. Maalari työskentelee yleensä rakennus- tai maalausliikkeiden palveluksessa. Työkohteet ja työskentelyolosuhteet ovat vaihtelevia.

Maalarin työ on itsenäistä ja vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Työssä tarvitaan myös hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on alan työllisyystilanne?

Työllisyysnäkymät ovat hyvät esimerkiksi alalta tapahtuvan vanhempien ikäluokkien poistumisen takia. Parhaassa tapauksessa opiskelijat työllistyvät heti koulutuksen päättymisen jälkeen.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Esimerkiksi rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot amk:ssa. Näitä voi opiskella jo osana toisen tutkintoa (väyläopinnot).

Millaisia erikoistumisopintoja tutkintoon voi sisällyttää?

Osaamista voi hankkia esimerkiksi laatoituksesta tai tapetoinnista.

Millainen on alan tulevaisuus?

Tulevaisuudessa työtehtävät alalla tulevat monipuolistumaan eli moniosaajille on kysyntää. Pintakäsittelyn opinnot antavat mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen.