Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt (kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja)

Tutkinnossa on vaihtoehtoina kolme eri osaamisalaa. Työ on vaihtelevaa, alalla on hyvä työllisyystilanne ja etenemismahdollisuudet vaikkapa työnjohtotehtäviin ovat hyvät.

Kiinteistönhoitaja huolehtii kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla. Hän arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta sekä sisäilman laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia. Hän huoltaa kiinteistöteknisten järjestelmien laitteita ja varusteita sekä osaa käyttää kiinteistöautomaatiota.

Kodinhuoltaja toimii kotityöpalvelujen tehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Työ on pääasiassa asiakkaiden kotona tapahtuvaa arkipäivän auttamista. Hän huolehtii kotien puhtaudesta ja viihtyisyydestä, tuottaa avustamis-, asiointi- ja ruokahuoltopalveluja, sekä huoltaa vaatteita ja tekstiilejä.

Toimitilahuoltaja työskentelee erilaisissa toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Hän toimii itsenäisesti erilaisten kohteiden ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävissä. Työtehtäviä määrittää yleensä asiakaskohteen palvelusopimus. Työympäristönä voi olla esimerkiksi terveydenhuoltolaitos tai oppilaitos.

Juttu kiinteistönhoitajasta

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on alan työllisyystilanne?

Työllisyysnäkymät ovat hyvät esimerkiksi alalta tapahtuvan vanhempien ikäluokkien poistumisen takia.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Insinööriopinnot amk:ssa. Näitä voi opiskella jo osana toisen asteen tutkintoa (väyläopinnot). Lisäksi tarjolla ovat ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Millaisiin työpaikkoihin toimitilahuoltaja voi työllistyä?

Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi olla hoiva- ja hoitolaitokset, oppilaitokset, virastot, päiväkodit, hotellit, kylpylät ja liikuntakeskukset.

Millainen on kiinteistönhoitajan ammatin tulevaisuus?

Alan työntekijöitä tarvitaan hoitamaan kiinteistöjä nyt ja jatkossa, niin sisä- kuin ulkoalueillakin. Kiinteistönhoitajan töitä on vaikea korvata koneellisesti, joten niitä tekemään tarvitaan ihmisiä.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.