Puuteollisuuden perustutkinto (puuseppä)

Puuseppä tekee työpaikasta ja erikoistumisesta riippuen käsityötä itsenäisen suunnitelman mukaan tai koneellista sarjavalmistusta.

Puuseppä valmistaa sahatavarasta ja puulevyistä monenlaisia tuotteita kuten kaapistoja, huonekaluja, rakennusten ovia ja ikkunoita. Tilauksesta hän voi valmistaa puisia käsityöesineitä. Toimenkuvaan voivat kuulua myös erilaiset korjaus- ja asennustyöt. Tuotesuunnittelu ja koneiden ohjelmointi tapahtuu yhä enemmän tietokoneen avustuksella.

Puuseppä työskentelee puusepäntehtaalla tai -verstaassa, huonekalutehtaassa, rakennuspuusepänteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Kädentaitojen lisäksi työssä tarvitaan hyvää keskittymiskykyä, mittojen ja muotojen hahmotuskykyä, ongelmanratkaisutaitoja, kiinnostusta tekniikkaan, huolellisuutta sekä tietysti laatutietoisuutta.

3D-teknologia puusepän hyppysissä

Yksilöllisyyttä ja kestävää kehitystä

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on alan työllisyystilanne?

Ala työllistää lähinnä yrittäjänä. Lisäksi ala työllistää tilauspuusepänliikkeissä, keittiökalusteliikkeissä ja myös rakennusliikkeissä.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot amk:ssa. Näitä voi opiskella jo osana toisen tutkintoa (väyläopinnot).

Millaisia erikoistumisopintoja tutkintoon voi sisällyttää?

3D-mallinnus sekä tietokoneohjattu työstö. Opiskelija voi suuntautua laaja-alaisesti perinteisistä kädentaidoista nykyaikaiseen työstötekniikkaan.

Millainen on alan tulevaisuus?

Tietotekniikan käyttö suunnittelussa ja valmistuksessa lisääntyy entisestään. Silti myös kädentaitoja tarvitaan edelleen.

Missä vaiheessa opintoja siirrytään hankkimaan osaamista työelämään?

Ensimmäinen vuosi harjoitellaan perusteita oppilaitoksessa, sekä opetellaan työvälineiden ja laitteiden turvallista käyttöä. Työelämään siirrytään yleensä ensimmäisen vuoden lopulla, taitojen karttuessa. Toisena ja kolmantena vuonna ollaan mahdollisimman paljon työelämässä, jossa annetaan tutkinnon osien näyttöjä.