Liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi)

Merkonomi toimii myynnin, kaupan, talouden, toimiston tai kirjaston tehtävissä, julkishallinnossa, pankeissa tai vakuutusyhtiöissä.

Merkonomi voi työskennellä asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä, toimien esimerkiksi myyjänä, myyntineuvottelijana, palveluneuvojana, osastovastaavana, tuote-edustajana, markkinointiassistenttina tai myyntisihteerinä.

Merkonomi voi hoitaa laskutusta, reskontraa sekä palkkahallinnon tehtäviä työskennellen esimerkiksi kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, laskuttajana, palkanlaskijana, toimistosihteerinä, käyttäjätuki- tai toimihenkilönä.

Merkonomi on asiakassuuntautunut ja taloudellinen. Hän osaa ilmaista itseään sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (=HOKS), missä huomioidaan aikaisemmat opinnot sekä työkokemus. Peruskoulusta perustutkinto-opintoihin tulevien opiskeluaika on n. 2,5- 3 vuotta, kaksoistutkinto-opiskelijoiden opiskeluaika on n 3,5- 4 vuotta, ylioppilaan opiskeluaika on n. 1,5- 2 vuotta.

Voiko alaa opiskella oppisopimuksella?

Kyllä voi opiskella oppisopimuksella, mikäli onnistuu hankkimaan työpaikan. Oppisopimuksen mahdollisesta ajankohdasta sovitaan aina HOKSIN yhteydessä.

Mikä on alan työllisyystilanne?

Voisi sanoa, että kohtuullisen hyvät. Monet opiskelijat työllistyvät työpaikkoihin, missä ovat tehneet opintojensa aikana työelämässä oppimisen jaksoja.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Jatko-opinnot Ammattikorkeakoulussa - Tradenomi (AMK) Liiketalous, mikäli haluaa jatkaa saman alan jatko-opinnoissa. Ammatillisen perustutkinnon suorittanut saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja voi halutessaan hakeutua myös muiden alojen jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa. Jatko-opinnot Yliopistossa esim. Kauppatieteiden maisteri, ekonomi.

Voiko lähteä vaihtoon?

Opiskelijat voivat lähteä ulkomaille työelämässä oppimisen jaksoille. Nämä toteutetaan pääsääntöisesti toisen tai kolmannen vuoden opintojen aikana.

Kilpailut ovat päättyneet. Kiitos mielenkiinnosta.