SAK

SAK on kattojärjestö ammattiliitoille. Oman alasi ammattiliittoon liittyminen kannattaa, sillä se on sinun turvasi työelämässä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 17:ää ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. SAK:lla ei ole henkilöjäseniä, vaan jäseniämme ovat työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot.

SAK:hon järjestäytyneet ammattiliitot edustavat teollisuuden, julkisen sektorin ja kuljetusalojen sekä yksityisten palvelualojen työntekijöitä. SAK:laisia ovat myös viestinnän, kulttuurialojen ja huippu-urheilun ammattilaiset.

Ammattiliitot ovat turvanasi työelämässä. Oman alasi ammattiliitto neuvottelee työehtosopimuksen, joka määrittelee esimerkiksi sen, paljonko työnantajasi tulee vähintään maksaa palkkaa. Työehtosopimukseen on neuvoteltu myös monia muita sinua koskettavia asioita, joita työlainsäädäntö ei määritä.

Ammattiliitot tarjoavat myös monenlaista koulutusta, toimintaa ja jäsenetuja, jotka vaihtelevat ammattiliitoittain. Kaikki ammattiliitot kuitenkin tarjoavat turvaa työelämän myllerrysten ja vastoinkäymisten varalta. Mikäli työsuhteessasi tulee ongelmia, ammattiliitto auttaa. Monesti erimielisyydet työpaikoilla voi ratkoa neuvottelemalla, mutta joskus työntekijät joutuvat turvautumaan ammattiliittojen oikeusapuun.

Ammattiliiton jäsenenä voit liittyä myös oman alasi työttömyyskassaan. Tämä on kuin vakuutus työttömyyden varalle: jos jäät työttömäksi, voit saada työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Ammattiliittoon liittyminen siis kannattaa! Moniin liittoihin voi liittyä jo opiskeluaikana. Jos sinua askarruttaa työelämä tai ammattiliittoon liittyminen, voit kysyä meiltä neuvoa.

Löydä oma ammattiliittosi!

SAK ja nuoret

SAK ja nuoret Instagram

Työelämän pelisäännöt

Pysy kärryillä työelämän asioista – tilaa SAK:n uutiskirje!