Talotekniikan perustutkinto (putkiasentaja)

Putkiasentaja työskentelee yleensä LVI-asennusliikkeissä uudis- tai saneerausrakennustyömailla, kiinteistönhuollossa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Putkiasentajana työskentele rakennusten lämmityksen, vesihuollon ja ilmanvaihdon parissa asentaen, huoltaen ja korjaten niihin liittyviä laitteita. Ammattinimikkeitä voivat olla putkimies, ilmastointiasentaja tai kiinteistönhoitaja. Taloteknisten järjestelmien asiantuntemuksen lisäksi työssä tarvitaan rakennusautomaation, sähkö- ja atk-alan osaamista.

Suunnittelussa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ympäristöasioihin sekä energiankulutukseen. Suuntautumisopinnoissasi on mahdollista lisäksi painottua joko iv-asennukseen tai lämpöpumppuasennukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on alan työllisyystilanne?

Alan työllisyystilanne on hyvä. Työllistymismahdollisuuksia lisää mahdollisuus toimia yrittäjänä.

Millaisia erikoistumisopintoja tutkintoon voi sisällyttää?

Esimerkiksi lämpöpumppujen asennus ja huolto.

Mitä jatko-opintomahdollisuuksia alalla on?

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot amk:ssa. Näitä voi opiskella jo osana toisen tutkintoa (väyläopinnot).

Missä putkiasentaja työskentelee?

Putkiasentaja voi työskennellä uudisrakennus-, sekä saneeraus- ja korjaustyömailla. Työskentely tapahtuu yleensä lvi-yritysten palveluksessa, kiinteistönhuoltoyrityksissä sekä teollisuuden eri sektoreilla. Lisäksi kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

Missä vaiheessa opintoja siirrytään hankkimaan osaamista työelämään?

Ensimmäinen vuosi harjoitellaan perusteita oppilaitoksessa, sekä opetellaan työvälineiden ja laitteiden turvallista käyttöä. Toisena vuonna, taitojen karttuessa, siirrytään hankkimaan osaamista työelämään. Kolmantena opiskeluvuonna suoritetaan tutkinnon osien näyttöjä työelämässä.